Klassieke Teksten
--Home--


                                    Menu:
Projecten:
Literatuur:
Teksten:

Personen:
Vertalingen:
 

 Projecten en sites die teksten verspreiden.
 Literatuur over teksten en schrijvers.
Alfabetische lijst van antieke auteurs en hun werken met links naar originele teksten en vertalingen.
Snelkoppeling: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Z
Voor informatie over leven en werken van de auteurs.
Alles over literaire vertalingen.
   Vernieuwd! Nu met het onderdeel 'vers van de drukpers'!


 
Projecten

De meeste antieke teksten zijn tegenwoordig in boekvorm uitgegeven. Het voordeel hiervan is dat veel teksten voorzien zijn van een kritisch apparaat. De teksten die ons overgeleverd zijn, hebben ons vaak via verschillende handschriften bereikt. De uitgever van een tekst kiest uit de verschillende mogelijkheden er één uit. In het kritisch apparaat staan onder aan de tekst de andere lezingen.

Teksten op internet missen bijna altijd het kritisch apparaat. Bovendien zijn de meeste teksten ingescand en niet nagekeken, en dit betekent dat er vaak veel fouten in zitten. Ook zijn vaak verouderde tekstuitgaven gebruikt. Wees u hiervan dus bewust als u een internettekst gebruikt. In veel gevallen is het beter een goede tekstuitgave te gebruiken. Ook bestaat er tegenwoordig CD-Roms met alle antieke teksten, die wel erg goed zijn. Deze zijn echter erg duur.

Toch kunnen internetteksten ook erg handig zijn voor schoolgebruik, om even een passage op te zoeken, of om in een tekst te zoeken. De meeste teksten op het internet worden verspreid door projecten. Hieronder een ovezicht daarvan.

 De belangrijkste projecten
Perseus project
    Een zeer grote collectie voornamelijk Griekse, maar ook Latijse teksten met veel Engelse vertalingen.
    Bij de teksten is het mogelijk een woordenboek te raadplegen. Bij Griekse teksten moet een lettertype gedownload worden.
The Internet Classics Archive
The Latin library
    Een zeer grote collectie Latijnse teksten zonder vertalingen.
Bibliotheca Augustana (collectio textuum electronicorum)
    Veel electronische teksten op deze geheel Latijnse pagina. Ook later Latijn.
Latin literature (Forum Romanum)
    Een fantastisch overzicht van alle Latijnse teksten op internet! Met heel veel eigen teksten van minder bekende auteurs.
Internet Ancient History sourcebook - full texts
    Een grote collectie Engelse vertalingen van klassieke schrijvers.
Logos
    Een geweldig internetproject met teksten en taaldatabases uit vele tientallen talen. Ook Latijn! 
    De eerste zoekmachine om te vinden in welke klassieke tekst een woord voorkomt! (Maar natuurlijk niet compleet)
Ancient Greek Texts (An Electronic Library of Full Texts)
    Een nieuw-Grieks project om klassiek Griekse teksten on-line te krijgen.
 

Overige projecten
Armarium Labyrinthi: Labyrinth Latin Bookcase
The Libellus project
White Trash Scriptorium
Camenaeum (Nova Roma)
Carrie- A full-text electronic library
The Classic bookshelf
Zoek naar antieke auteurs met de TLG Canon-search.

Oud-Christelijk, Middeleeuws en Neo-Latijn
Christian Classics Ethereal Library
Acta Sanctorum
Bibliotheca Augustana (collectio textuum electronicorum)
Latin literature
Internet Medieval Sourcebook
Oud-Christelijke, Middeleeuwse en Neo-Latijnse teksten van The Latin Library
Worlds of Late Antiquity
An analytic bibliography of on-line Neo-Latin texts

Teksten op E2DK

U kent waarschijnlijk wel het peer to peer principe: gebruikers wisselen (al dan niet illegale) bestanden uit. Dit is vooral bekend van het downloaden van mp3-tjes (Kazaa). Nu circuleren op E-Mule, ook zo'n uitwisselprogramma, de laatste tijd ook antiek gerelateerde bestanden, namelijk 3 CD's:
Thesaurus Linguae Graecae (TLG), versie E, praktisch alle Griekse teksten.
Pacard Humanities Institute CD 5 (PHI5), praktisch alle Latijnse teksten.
Pacard Humanities Institute CD 7 (PHI7), een grote collectie Griekse papyrusteksten.

Het programma Musaios 2002 Release A + TLG Workstation heb je nodig om de cd-ROMs te lezen. Je kunt er ook mee in de Griekse) teksten zoeken.

Het downloaden van deze bestanden is illegaal. U kunt de CD's ook legaal bestellen. Ik kan u de CD's in ieder geval van harte aanbevelen. Probeer de proefversie online TLG.

E2DK-link (Waarschuwing: het klikken op deze link is illegaal; het werkt alleen als u e-mule draait; de maker van deze site neemt geen enkele verantwoordelijkheid: het is geheel op eigen risico!)

    top
 

Literatuur

Er zijn een aantal literatuurgeschiedenissen in de boekwinkel te koop, bijvoorbeeld:

Populair
Klassieke letterkunde; G.J.M. Bartelink, Atrium, 2000 (1964)
     Ouderwets, maar degelijk. Als u de waarderingen van de auteur met een korreltje zout neemt, is dit nog steeds het handige standaardwerkje.
De Antieken, een korte literatuurgeschiedenis; I.L. Pfeijffer; Arbeiderspers; Amsterdam-Antwerpen, 2000
     Behalve dat de schrijver af en toe een beetje arrogant is, is dit een smeuiig geschreven werkje, een goede inleiding voor de leek.
De Klassieke Canon, Hein van Dolen, 2000.
     Een  indeling naar genre voor de leek.

Wetenschappelijk
Cambridge History of Classical Literature
     Grieks 4 dln: Early greek poetry; Greek drama; Philosophy, history and oratory; The hellenistic period and the empire. Er is ook een serie voor Latijn.
     Hoewel wat prijzig voor het krantenpapier, levert deze serie een uitstekende literaire analyse van de klassieke literatuur.
Geschichte der römischen Literatur, Michael von Albrecht, 2 dln, München 1997
     Een zeer degelijk overzicht van de Romeinse literatuur.

Op internet is er de uitstekende Bibliographia Latina Selecta. Hier vindt u een overzicht van bibliografieën, tekstuitgaven, indices, studies etc.
Beknopte bibliografie van de Latijnse taal- en letterkunde, samengesteld door Prof. Dr. M.G.M. van der Poel, Nijmegen
Voor meer literatuur is er de Bibliografische Datenbank van Gnomon online.

    top
 
Vertalingen

Op internet zwerven nogal wat vertalingen van klassieke teksten rond. Helaas valt niet anders te zeggen dat de kwaliteit ronduit droevig is. Vertalingen die gemaakt zijn door middelbare scholieren zijn meestal fragmentarisch en zitten vaak stikvol fouten Zeer ouderwetse vertalingen, die vrijgegeven zijn omdat het copyright is verlopen zijn nauwelijks meer te lezen. De goeie wetenschappelijke of literaire vertalingen zijn op een enkele uitzondering na gepatenteerd. Daarom kun je als je een vertaling zoekt beter een boek kopen of uit de bibliotheek lenen. De prijs ligt nog erg hoog, maar de bekende schrijvers worden ool steeds meer in een goedkope uitgave gedrukt.

De laatste tijd is er een ware hoos van klassieke vertalingen op de markt gekomen. Steeds meer klassieke auteurs worden in het Nederlands vertaald. Toen ik met deze website startte ben ik begonnen hiervan een complete lijst te maken, maar omdat op oudheid.nl inmiddels een beter overzicht bestaat heb ik besloten mijn eigen lijst op te doeken.

Overzichten van klassieke vertalingen
Voor een overzicht van recente klassieke vertalingen kun u dus gebruik maken van de prachtige website:
Oudheid.nl (klik op >Klassieke vertalingen)

Wilt u een compleet overzicht van alle Nederlandse vertalingen van klassieke schrijvers, ook oud-Nederlandse (Vondel enzo) dan is er het uitstekende boek:
    Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands.
    Repertorium en bibliografische gids, Amsterdam 1992, met supplement 1997
    Er is nu ook een on-line versie!

    Sinds enige tijd is er een nieuw supplement uit, die ook het oude supplement vervangt!

Klassieke Uitgeverijen
De grootste en bekendste klassieke uitgeverijen zijn:
Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Uitgeverij Ambo

Verder worden nog klassieke veratlingen uitgegeven door:
Historische Uitgeverij. (o.a. vertaling van Lysias)
Uitgeverij Chaironeia.
De Arbeiderspers (Drukt de beroemde Homerosvertalingen van de Roy-Van Zuydewijn)
Uitgeverij P (Een Belgisch uitgeverijtje die prachtige kleine boekjes maakt, o.a. van Hieronimus en Martialis)
Uitgeverij Boom (waarin SUN is opgegaan)

Vertalers met websites
Vincent Hunink
     Bekend vertaler. Vertaalde o.a. Caesar, Sallustius en Cato.
Patrick Lateur
    Belgisch vertaler. Vertaalde o.a. Pindaros, het Pervegilium Veneris en Ausonius.

Vers van de drukpers
 
Martialis, Spektakel in het Colosseum, bezorgd, vertaald en toegelicht door Vincent Hunink, 2003
uitgeverij P., Leuven, ISBN 90-76895-64-3, 40 p., E12,-
Een prachtig uitgegeven boekje, op duur papier in een kleine oplage van de gedichtjes die de van zijn epigrammen bekende dichter Martialis heeft gescgreven ter gelegenheid van de opeing van het colosseum. Heel bijzonder om te beseffen dat deze gedichten zijn uitgesproken bij de eerste spelen in het zo overbekende gebouw! Qua historische waarde superinteressant, qua literaire waarde heb ik echter mijn twijfels of dit voor moderne lezers als literatuur nog interessant is. Het geeft wel een mooi beeld van hoe het er bij zulke spelen aan toe ging en van de knapheid van Martialis' puntdichten.
Juvenalis – Satiren, M. d’Hane-Scheltema, Athenaeum Polak & Van Gennep, 2003
Paperback, ISBN: 90 253 2257 3, Euro 13,95
De bejubelde vertaling van Juvenalis' satiren is herdrukt en nu dus weer te krijg. Seksuele uitspattingen, overspel, uitbuiting, discriminatie, cultuur-barbarij – het komt allemaal voorbij in de schitterende satiren die Juvenalis tussen 100 en 130 publiceerde. Zijn middelen (spot, ironie, overdrijving en bijtende humor) zijn ingrediënten die de werkelijkheid onredelijk voorstellen om de mens tot rede te brengen. Haar vertaling van de satiren was aanleiding om M. d'Hane-Scheltema in 1986 de Martinus Nijhoffprijs te geven. Eerlijk gezegd vind ik de stijl van de vertaalster beter passen bij de gepolijste werken van Vergilius of Ovidius, voor Iuvenalis' bijtende spot is het net te braafjes. Maar de Youp van 't Hek van de oudheid  geeft natuurlijk wel een geweldig beeld van het Rome van die tijd.

Horatius, Verzamelde gedichten, Satiren, epoden, oden, eeuwzang, brieven, ars poetica, Piet Schrijvers, 2003
Historische uitgeverij, 644 bladzijden, tweetalige uitgave, geillustreerd, ISBN 90 6554 3627, E 49,95.

Voor het eerste is het complete oeuvre van Horatius in het Nederlands vertaald, dus ook zijn Satiren en Brieven! In deze prachtige tweetalige en merkwaardigerwijs voor de 644 bladzijden die je ervoor krijgt betaalbare uitgave komt Horatius prima tot zijn recht. Een mooie aanwinst!

Plinius, de Wereld (Naturalis historia)
Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gebonden, 904 bladzijden, ISBN: 90 253 4184 5, € 54.95


Plinius de oudere, de enthousiaste geleerde, die zo in zijn werk opging dat hij overleed toen hij de uitbarstende Vesuvius wilde bestuderen, komt in deze vertaling nu eindelijk eens tot zijn recht. Telkens weer verbaas je je hoeveel de Romeinen al wisten. Lees deze encyclopedie eens: het zal u plezier doen!

Lees geinige stukjes

Mijn favorieten
Tja, bij het opdoeken van mijn oude lijst met vertalingen zag ik dat ik sterretjes had gezet bij een aantal vertalingen die ik supergoed vind. Ik kon het toch niet laten die hieronder nog te geven. Doe ermee wat u wilt, ik vind ze in ieder geval prachtig!

Ik ben een groot fan van de vertalingen van Vincent Hunink, mijn persoonlijke favorieten:
Caesar Oorlog in Gallië, vert. Vincent Hunink, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep, vele drukken
Cato Goed boeren, vert. Vincent Hunink, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep, 1996
Hieronimus Vita Pauli, Het leven van Paulus van Thebe, vert. Vincent Hunink, Uitgeverij P, 2002

Deze boeken zijn inmiddels echte classics, maar ik noem ze toch:
Homerus Ilias. De wrok van Achilles, vert. H.J. de Roy van Zuydewijn, uitgeverij De Arbeiderspers
Homerus Odyssee, de omzwervingen van Odysseus, vert. H.J. de Roy van Zuydewijn, uitgeverij De Arbeiderspers
Vergilius Het verhaal van Aeneas, vert. M.d'Hane-Scheltema, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
Ovidius Metamorphosen, vert. M. d'Hane-Scheltema, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep

En nog gevarieerde persoonlijke favorieten:
Catullus Liedjes voor Lesbia, vert. Paul Claes, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
Quintilianus De opleiding tot redenaar, vert. Piet Gerbrandy, Historische uitgeverij, 2001
Petronius Satyricon, vert. A.D. Leeman, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep, 1966 (Er wordt gewerkt aan een nieuwe vertaling door Vincent Hunink!)
Ausonius Lied van de Moezel, vert. Patrick Lateur,  uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep, 2001 (vertaling van de Mosella)

Overige links
Enkele voorbeelden van literaire vertalingen.
 

    top
 
Teksten

Dit onderdeel streeft ernaar een overzicht te bieden van alle on-line teksten van antieke auteurs.

Kunt u een bepaalde tekst in dit overzicht niet vinden kijk voor Latijn dan in de voortreffelijke lijst "Latin Literature" van het Forum Romanum, en zoek voor Grieks alle projecten even af (zie onder "Projecten"). Kent u nog on-line teksten die niet in deze lijst staan? Aanvullingen zijn natuurlijk altijd welkom. (P.vanHilten@student.ru.nl)

Voor de spelling is gekozen voor een zo letterlijk mogelijke transcriptie in het Nederlands. Bij verwarrende namen zijn verwijzingen opgenomen, bijv. Lucianus  Zie: Loukianos; Homerus  Zie: Homèros.

snel zoeken
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Z

Gebruikte codes
(1) = Perseus project
(2) = The Internet Classics Archive
(3) = The Latin library
(4) = Bibliotheca Augustana (collectio textuum electronicorum)
(5) = Forum Romanum
(x) = Een andere site
(Over) = verwijzing naar Personen
= Verwijzing naar Literaire Vertalingen--Aa

Ablabius (Romeins dichter uit de keizertijd)
Accius (Lucius Accius, Romeinse tragediedichter, ca.170-85 v.Chr.)
Achilles Tatius (Grieks romanschrijver, ca. 150-200 n.Chr.)
        Leucippe en Clitophon
Acilius
Aelianus
Aelius Aristides
Aeschynes  (1) (2)
          Speeches
Aischylos (Grieks tragediedichter, ca. 525-456 v.Chr.) (1) (2)
         Smekelingen
         Perzen
         Zeven tegen Thebe
         Geboeide Prometheus
         Agamemnon
         Choëforen
         Eumeniden
Aisopos (Grieks fabeldichter, geb. ca. 550 v.Chr.)
         Fabels
Afer  Zie: Terentius
Afranius (Flavius Afranius Syagrius, Romeins dichter uit de keizertijd)
Albinus
Alcaeus (Grieks dichter uit Mytilene, ca. 600 v.Chr.)
'Alcestis' (Romeins gedicht in hexameters, schrijver en tijd onbekend)
Alcimus (Romeins dichter uit de keizertijd)
Alkiphron
Alkman
Alexander uit Aetolië
Alimentus
Ambrosius
        Hymni
        Epistulae
Ammianus Marcellinus (3)
        Res Gestae a Fine Corneli Taciti
Ammonius Saccas
Ampelius
        Liber Memorialis
Anakreon
Anaxagoras
Anaximandros (Grieks filosoof, 6e eeuw v.Chr.)
         Peri Fyseos (verloren)
Anaximenes (Griekse filosoof)
Andokides (1) (2)
        Speeches
Anonymi Valesiani        Zie: Excerpta Valesiana
Antimachus
Antipater
Antiphon (1) (2)
           Speeches
Antisthenes
Anyte
           Epigrámmata (Grieks)         Epigrammen (Nederlands)
Apicius (over)
           De Re Coquinaria (overgeleverd op zijn naam)    (5)(4)(delen Eng. 1)(Delen Eng. 2)
Apollodoros (Mythologisch handboek uit de 1e eeuw n.Chr., dat echter ten onrechte op de naam van de bekende grammaticus uit Athene staat)
           Bibliothèkè (and epitome)   (Eng)  (Ned)
Apollodoros uit Alexandrië
Apollonius Dyscolos
Appendix Vergiliana
         Aetna
         Catalepton
         Ciris
         Copa
         Culex
         Dirae
         Elegiae in Maecenatem
         Lydia
         Moretum
         Priapea
Appollonius (Rhodios/van Rhodos, ca. 295-215 v.Chr.) (2)
         Argonautica
Appianus
Apuleius (Latijns schrijver) (2)(3)
        De deo Socratis
        De Dogmate Platonis
        De Mundo
        Florida
        Apologia sive de magia
        De gouden ezel (of Metamorfoses) 
         The Defence (Eng.)
Aratos (1)
Aratos (2)
Archilochos (van Paros, Grieks dichter, ca. 650 v.Chr.)
Archimedes
Archytas
Argentarius
Arion
Aristarchos (1)
Aristarchos (2)
Aristippos
Aristofanes (uit Athene, Griekse komediedichter, ca. 445-388 v.Chr.) (1) (2)
         De Acharniërs
         De Ridders
         De Wolken
         De Wespen
         Vrede
         De Vogels
         Lysistrate
         Het Thermoforiënfeest
         De kikvorsen
         Vrouwenparlement
         Rijkdom
Aristoteles (Grieks filosoof, 384-322 v.Chr.) (1) (2)
           Athenian Constitution
           Economics
           Eudemian Ethics
           Metaphysics
           Nicomachean Ethics
           Poetics
           Politics
           Rhetoric  Nederlandse vertaling online!
           Virtues and Vices
           ºAnalutikà prótera
           ºAnalutikà !ustera
           Perì poiätik^äß
Arrianos (van Nicomedia)
          Diatribai (samenspraken; filosofie van Epictetus)
          Encheiridion (handboekje; beknopte uitgave van Diatribai)
          Peri meteooroon (over hemelverschijnselen; fragmenten)
          Peri komètoon (over kometen; fragmenten)
          Periplous Euxeinou Pontou (rondvaart over de zwarte zee)
          Technè takikè (Tactiek; o.a. over ruiterspelen)
          Ektaxis kata Alanoon (slagorde tegen de Alanen)
          Leven van Timoleon en Dio (verloren)
          Anabasis Alexandrou (de tocht van Alexander naar het binnenland)
          Indikè (appendix: geschiedenis van India)
          Bithuniaka (Geschiedenis van Bithynië; verloren)         
          Leven van Tilloboros
          Ta meta Alexandron (De opvolgers van Alexander; verloren)
          Parthica (Geschiedenis van de Parthen; verloren)

          Kunègetikos (de jacht)

Artemidorus
Asclepiades
Asconius (Quintus Asconius Pedianus)
        Commentarii
Athenaios
Auctor ad Herennium
Augustinus (Aurelius Augustinus, Kerkvader, theoloog en filosoof, 354-430 n.Chr.)

        De dialectica
        De musica
        Confessiones  (Editie James J. O'Donell met commentaar (1992));  Oudere editie
        De civitate Dei
        Sermones

        Epistulae
Augustus (Eerste Romeinse keizer (keizer van 27 v.Chr - 14 n.Chr.))
        Res  Gestae (4)(Eng.)
        Epistula ad Gaium (4)
Aurelius  Zie: Marcus Aurelius
Aurelius Victor  Zie: Victor
Ausonius (Decimus Ausonius Magnus, Romeins dichter, 310-393 n.Chr.) (3)
         Bissula (4)
         Caesares
         Cento Nuptialis
         Commemoratio Professorum Burdigalensium
         Cupido Cruciatus
         De Herediolo
         Eclogarum Liber
         Ephemeris
         Epicedion in Patrem
         Epigrammaton Liber
         Epistulae
         Epitaphia
         Genethliacon ad Ausonium Nepotem
         Gratiarum Actio
         Griphus Ternarii Numeri
         Liber Protrepticus ad Nepotem
         [Libri de Fastis] Conclusio
         Ludus Septem Sapientum (4)
         Mosella (4)
         Oratio Versibus Rhopalicis
         Ordo Urbium Nobilium
         Parentalia
         Periocha Iliadis
         Periocha Odyssiae
         Praefatiunculae
         Precationes
         Versus Paschales Prosodici
Avianus (Romeins fabeldichter, 5e eeuw n.Chr.)
        Fabulae(4)
        Epistola ad Ambrosium Macrobium Theodosium
        Quaerolus
        Poemata
Avienus (Rufius Festus Avienus, Grieks dichter uit de 4e eeuw n.Chr.)
        Descriptio orbis terrae (Beschrijving van de aarde)
        Ora maritima (De kust van de zee)
        Gedicht naar de Phaenomena en Prognostica van Aratus

--Bb
Babrius
Bacchylides (Grieks Lyrisch dichter, ca. 505-450 v.Chr.)
        Odes
Balbus
         Expositio et Ratio Omnium Formarum
Basilius Zie: Basileios
Basileios (Kerkvader, 329-379 n.Chr.)
Basilides
Benedictus (ca. 480-534 n.Chr.)
Bibaculus
Bion
Boëthius (Romeins filosoof en wiskundige, 480-524 n.Chr.)
        De institutione musica libri V
        Tractatus theologici
        Consolatio philosophiae
(Onbekende monnik) (333 n.Chr.)
        'Bordeaux Itinerary'

--Cc
Caecilius
Caesar (Gaius Iulius Caesar, 100 v.Chr. - 15 maart 44 v.Chr.)
         Commentari de bello Gallico  (4)(Eng.)
         Commentarii de bello civili  (4) (Eng.)
         Traditioneel aan Caesar toegeschreven boeken:
         De Bello Alexandrino   (Eng.)
         De Bello Africo    (Eng.)
         De Bello Hispaniensi   (Eng.)

         Carminum fragmenta
         Anticatonum libri II
         De analogia libri II
         Orationum fragmenta
         Epistulae

         Laudes Herculis (verloren)
         Oedipus (tragedie, verloren)
         Dicta collectanea (verloren)
         Iter Hispanicum (44, verloren)
         De astris liber (verloren)

Caesius Bassus
         De metris fragmentum
Callimachus
Callinus
Callisthenes
Calpurnius
Calvus
Capitolinus
Carmen de ave Phoenice
Carmen de figuris (Anoniem Romeins gedicht in hexameters, ca. 400 n.Chr.)
Carmen de ponderibus et mensuris (Anoniem Romeins gedicht in hexameters, ca. 400 n.Chr.)
Carmen fratrum Arvalium  (3)(Eng.)
Carmen Saliare
Carmina Priapea
Cassiodorus
        De anima
        De musica
Cassius Dio
         'Geschiedenis van Rome' (Engels)
Cato Maior (Marcus Porcius Cato, 234-149 v.Chr.)
         De agricultura(3)
         Orationum M. Porci Catonis Fragmenta
         Monosticha Catonis (Cato's Monostichs)
Catullus (Gaius Valerius Catullus, Romeins dichter, ca. 84-54 v.Chr.)
         Carmina(4)
Celsus (Aulus Cornelius Celsus)
        Artes (libri VI - XIII De medicina)
Caphalas
Censorinus
           De die natali     (Frans)
Censorius
Charisius
Chariton (Griekse romanschrijver, rond de wisseling van de jaartelling)
        Callirhoë (en Chaereas)
Chryssipos
Chrysostomos (1)
Chrysostomos (2)
Cicero (Marcus Tullius Cicero, Romeins consul, rhetor, filosoof en schrijver, 106- 43 v.Chr.) (3)
           orationes:

            in L. Catilinam oratio I

            in L. Catilinam oratio II
            in L. Catilinam oratio III
            in L. Catilinam oratio IV
            in P. Vatinium
            divinatio in Caecilium
            in C. Verrem actio I
            in C. Verrem actionis II liber I
            in C. Verrem actionis II liber II
            in C. Verrem actionis II liber III
            in C. Verrem actionis II liber IV
            in C. Verrem actionis II liber V
            pro Aemilio Scauro

            pro Archia poeta (Frans)
            pro Aulo Caecina
            pro Aulo Cluentio
            pro Cornelio Balbo
            pro rege Deiotaro
            pro Ligario
            pro Lucio Murena
            pro Marcello
            pro Marco Caelio
            pro Marco Fonteio
            pro Marco Tullio
            pro Milone
            pro Plancio
            pro Publio Quinctio
            pro Quinto Roscio comoedo
            pro Sestio
            pro Sexto Roscio Amerino
            pro P. Sulla
            post reditum in senatu
            de imperio Cn. Pompei ad quirites
            pro domo sua
            de lege agraria oratio I
            de lege agraria oratio II
            pro provinciis consularibus
            de haruspicum responsis
            in M. Antonium Philippica I
            in M. Antonium Philippica II
            in M. Antonium Philippica III
            in M. Antonium Philippica IV
            in M. Antonium Philippica V
            in M. Antonium Philippica VI
            in M. Antonium Philippica VII
            in M. Antonium Philippica VIII
            in M. Antonium Philippica IX
            in M. Antonium Philippica X
            in M. Antonium Philippica XI
            in M. Antonium Philippica XII
            in M. Antonium Philippica XIII
            in M. Antonium Philippica XIV
            post reditum ad populum
           In Pisonem

           Filosofische werken:
           De Optimo Genere Oratorum
           De Inventione
           De oratore (5)
           De re publica
           De legibus
           Paradoxa Stoicorum
           Brutus
           Orator
           De optimo genere oratorum
           De partitione oratoria
           Lucullus
           Consolatio
           Hortensius
           Academica
           De finibus bonorum et malorum
           Tusculanae disputationes
           Platonis Timaii translatio
           Arati phaenomenorum translatio
           De natura deorum
           Cato maior sive de senectute
           De divinatione
           De fato
           Topica
           Laelius sive de amicitia
           De gloria (verloren)
           De officiis
           Commentariolum Petitionis
           De Natura Deorum

            labores iuveniles
           Brieven:
           ad Atticum
           ad Familiares
           ad Quintum
           ad Brutum

Cincius   Zie: Alimentus
Cincinnatus
Cinna
Claudianus (Claudius Claudianus, Romeins dichter, 4e eeuw n.Chr.)
           Panegyricus Dictus Probino et Olybrio
           Consulibus In Rufinum (3)
            De Bello Gildonico
            In Eutropium
            Fescinnina
            Epithalamium
            Panegyricus de Tertio Consulatu Honorii Augusti
            Panegyricus de Quarto Consulatu Honorii Augusti
            Panegyricus Dictus Manlio Theodoro Consuli
            De Consulatu Stilichonis
           Panegyricus de Sexto Consulatu Honorii Augusti (3)(4)
            De Bello Gothico
           De Raptu Proserpinae (3)
            Carminum Minorum Corpusculum
Cleanthes
Clemens
Clitarchus
Colluthus
Columella (Romeinse schrijver van een encyclopedie over de landbouw)
        De Arboribus
        De Re Rustica
Cornelia
        Epistulae ad Gaium filium fragmentum     (Forum)

Corinna
Corippus (Romeins dichter uit de keizertijd)
Cornificius
Crassus
Crates
Cratinus
        Pytine (fragmenten)
Crinagoras
Curtius Rufus (Quintus Curtius Rufus; ca. 50 n.Chr.)
         Historia Alexandri Magni (gedeelten bewaard gebeleven) (met kritisch apparaat!)(Forum)
Cyprianus

--Dd
Demades
        'On the twelve years'
Damasus
         Epigrammata
Demetrius van Phaleron
Democritus
Demosthenes (Grieks redenaar)
           Exordia
           Letters
           Speeches 1-10
           Speeches 11-20
           Speeches 21-30
           Speeches 31-40
           Speeches 41-50
           Speeches 51-61
Didymus
Dinarchus
           Speeches
Dio Cassius    Zie: Cassius Dio
Dio Chrysostomus
Diocletianus (Romeins keizer van 284-305 n.Chr.)
           Edictum de Pretiis Rerum Venalium  (301) (Het prijsedict van Diocletianus)
            Edicta Contra Christianos (303) (Eng.)
Diodorus Siculus
           Library
Diogenes
Diogenes Laërtius
Diomedes
Dionysius Periegetes (Areopagites)
Dionysius van Halicarnassus
Donatus
           Commentarii Vergiliani
Douris
Dracontius (Romeins dichter uit het door Vandalen beheerste Afrika, 5e eeuw)
           Schreef christelijke en 'oud-Romeinse' gedichten

--Ee
Edictum adversus Latinos rhetores (92 a. Chr. n.)
Empedocles (Grieks filosoof)
Ennius (Quintus Ennius, Latijns schrijver, 239-169 v.Chr.)
        Fragmenta
Ennodius (Romeins schrijver van proza en poëzie, keizertijd, †521)
Epicharmus
Epictetus
        The Discourses
        The Enchiridion
        The Golden Sayings
Epicurus (Grieks filosoof)
        Letter to Menoeceus
        Principal Doctrines
Eristratus
Eratosthenes
Euclides   zie Eukleides
Eudoxus
Eukleides
           Elements
Euphronius
Eupolis
Euripides (Grieks tragediedichter, 480-406 v.Chr.)
     Tragedies:
            Alcestis
            Medeia
            Hippolytos
            Hekabe
            Andromache
            Herakleidai
            Hiketides
            Troiades
            Elektra
            Helene
            Herakles
            Ion
            Ifigeneia he en Taurois (I. In Tauris)
            Ifigeneia he en Audili (I. in Aulis)
           Orestes
            Foinissai
            Bakchai (Bacchanten)
            Resos
     Satirspel:
            Cyclops(De Cycloop)
     verder kennen wij van Euripides ruim zestig titels en een groot aantal fragmenten
Eusebius
Eustathius
Eutropius (Romeins schrijver, 4e eeuw n.Chr.)
            Ab urbe condita (10 korte boeken)
Excerpta Valesiana (twee anonieme geschriften)
        Leven van Constantijn (Engels)
        Val van het Romeinse rijk en regering van Theodosius (Engels)

--Ff
Fabius Pictor
Fabulae Atellanae
Favorinus
Festus (Romeins schrijver, ca. 369 n.Chr.)
            Breviarum
Firmicus Maternus
Flavianus (Virius Nicomachus Flavianus, Romeins schrijver, 4e eeuw n.Chr.)
          Quaestura sacri palatii
          Annalen
          Leven van Apollonius van Tyana
Flavius Josephus: Zie: Josephus
Florus
         Carmina (English)
         Epitomae de T. Livio
         Vergilius Orator an Poeta
Frontinus (Sextus Julius Frontinus)
        De Aquis    (Engels)
        De Agrorum Qualitate
        Strategemata(Lacus C. Latijn) (Engels)
Fronto
Fulgentius

--Gg
Gaius
        Institutiones
Galenus (de beroemde arts uit de oudheid)
        On the Natural Faculties
Gallicanus
Gallus
'Gebed voor Oceanus' (Anoniem gedicht uit de Romeinse keizertijd)
Gellius (Aulus Gellius) (Romeins geleerde, ca. 175 n.Chr)
          Noctes Atticae   (3)
Germanicus
         Aratea
Gorgias
Gracchus
Grattius
         Cynegetica
Gregorius (Kerkvader)

--Hh
Hecataeus
Hadrian
         Carmina (Eng.)
Hegesias
Heliodorus (Grieks romanschrijver, ca. 250?)
        Aethiopica
Heraclitus zie: Herakleitos
Herakleitos (Oud-Grieks filosoof)
Hermesianax
Herodas  Zie: Herondas
Herodianus
Herodianus de zoon van Apollonius Dyscolus
Herodotos (Grieks geschiedschrijver, ca. 484-424 v.Chr.)
         Historiae (of Mousai)
Heron
Herondas
Herophilus
Hesiodus (Grieks dichter, ca. 700 v.Chr.)
         'Shield of Heracles'
         Theogonia
         Erga kai Hemerai (werken en dagen)
Hesychius
Hiëronimus (kerkvader)
Hipparchia
Hipparchus
Hippocrates
        On Airs, Waters, and Places
        On Ancient Medicine
        Aphorisms
        On the Articulations
        The Book of Prognostics
        On Fistulae
        On Fractures
        On Hemorrhoids
        On Injuries of the Head
        Instruments of Reduction
        The Law
        The Oath
        Of the Epidemics
        On Regimen in Acute Diseases
        On the Sacred Disease
        On the Surgery
       On Ulcers
Hipponax
Hirtius (Aulus Hirtius)
        Vervolg van Caesar's "De bello Gallico"
Historia Augusta (meerdere auteurs, oorspronkelijke titel: de vita Caesarum of Vitae Caesarum)
        Oorspronkelijke titel: de vita Caesarum of Vitae Caesarum
Homerische Hymnen
        Homerische hymnen 
Homeros (Grieks episch dichter, datering problematisch, 8e of 9e eeuw v.Chr.)
         Ilias 
         Odysseia 
Horatius (Quintus Horatius Flaccus, Latijns dichter, 65-08 v.Chr.)
         Sermones of Saturae (Satiren)
         Epoden of Iambi
         Carmina of Oden
         Carmen Saeculare
         Epistulae (Brieven)
         Epistula ad Pisones of Ars Poetica
Hyginus
        Astronomia
        Fabulae(5)
Hyginus Chromaticus  Zie: Pseudo-Hyginus
Hyperides
       'Speeches'

--Ii
        (I uitgesproken als J: Zie onder J.)
Ibycus
        Inscriptio «duenos»
        Inscriptio fibulae Praenestinae
Ignatius Loyola
       Anima Christi (Eng.)
Ion  (Grieks schrijver, 5e eeuw v.Chr., Schreef fragmentarisch overgeleverde tragedies, poëzie, historiografie, filosofie en reisherinneringen.)
Isaeus  (4e eeuw v.Chr., Grieks logograaf en leraar in de welsprekendheid, bewaard zijn een tiental redevoeringen over erfeniskwesties.)
        'Speeches'
Isidorus van Sevilla
        Origines
Isocrates (Atheens redenaar, 436-338 v.Chr.)
        'Speeches and letters'
Itinerarium van Bordeaux (Reisverslag van een pelgrimstocht van een monnik, 333 n.Chr.)
Iuvenalis: Zie: Juvenalis

--Jj
Iamblichus
Iamblichus uit Syrië
Johannes (evangelieschrijver)
        Het Evangelie van Johannes
Josephus (L. Flavius Josephus, Joodse Latijnse Geschiedschrijver, ca. 37-100 n.Chr.)
        Antiquitates Judaicae
        Contra Apionem
        De bello Judaico libri vii.
        Josephi Vita
Iulianus Apostata (Flavius Claudius Iulianus, 'de afvallige', Romeins keizer, 'heidens' schrijver in Christelijke tijd, 332-363 n.Chr.)
        Officiële redevoeringen
        Prozahymnen
        Brieven
        Baardhater
        Gastmaal of keizers
        Tegen de Christenen (verloren)
Iulius Caesar: Zie: Caesar
Iulius Paris
         De Nominibus Epitome
Iustinianus (Romeins keizer, op wiens bevel een aantal rechtskundige werken verschenen, onder leiding van Tribonianus)
        Institutiones
        Codex
        Digesta of Pandectae
        Novellae
Iustinus (Marcus Iunianus Iustinus, 3e eeuw)
        Uittreksel van de Historiae Philippicae (44 boeken) van de Galliër Pompeius Trogus
Iustinus Martyr (Oud-Christelijk schrijver en martelaar, begin 2e eeuw - ca. 165 n.Chr.)
        Pros Tryphona Ioudaion Dialogos (Dialoog met de Jood Tryphon)
        Eerste apologie
        Tweede apologie
Juvenalis  (Decimus Junius Juvenalis, Latijns satiredichter, ca. 58-138 n.Chr.)
        Satiren
Iuvencus (Gaius Vettius Aquilinus Iuvencus, Romeins Oud-Christelijk dichter, ca. 329 n.Chr.)
        Evangeliorum Libri IV

--Kk
Zie veelal onder Cc

--Ll
Lampridius
Leges duedecim tabularum     (Eng.)
Leonidas
Leucippus
Libanius
Livius (Titus Livius, Latijns geschiedschrijver, 59 v.Chr.-17 n.Chr.)
       (Libri) Ab Urbe Condita 
Livius Andronicus (Latijns schrijver, ca. 284-204 v. Chr.)
       Odusia (Latijnse vertaling van de Odyssee in Saturnische verzen) Odissia (Eng.)
       tragoediae
       fabulae palliatae
       hymni
Longinus
Longus (Grieks romanschrijver, ca. 200)
        Daphnis & Chloë
Loukianos (2e eeuw n.Chr.)
        Theon dialogoi
        Filopseudes
        Pseudomantis
        Bion Prasis
        Alethes Historia
        Loukios e Onos
Lucanus
Lucas (evangelieschrijver)
        Het Evangelie van Lucas
Lucianus  Zie: Loukianos
Lucilius (1)
Lucilius (2)
Lucretius (Titus Lucretius Carus, Latijns dichter, 98-55 v.Chr.)
         De rerum natura
Luxurius (Romeins dichter in het door Vandalen geregeerde Afrika, begin 6e eeuw)
Lycurgus
        'Speeches'
Lygdamus
        Lygdamus
Lysias (Attisch redenaar, ca. 445-380 v.Chr.)
        Lysias, On the Murder of Eratosthenes
        Lysias, Funeral Oration
        Lysias, Against Simon
        Lysias, On a Wound by Premeditation
        Lysias, For Callias
        Lysias, Against Andocides
        Lysias, On the Olive Stump
        Lysias, Accusation of Calumny
        Lysias, For the Soldier
        Lysias, Against Theomnestus 1
        Lysias, Against Theomnestus 2
        Lysias, Against Eratosthenes
        Lysias, Against Agoratus
        Lysias, Against Alcibiades 1
        Lysias, Against Alcibiades 2
        Lysias, For Mantitheus
        Lysias, On the Property of Eraton
        Lysias, On the Confiscation of the Property of the Brother of Nicias
        Lysias, On the Property of Aristophanes
        Lysias, For Polystratus
        Lysias, Defence against a Charge of Taking Bribes
        Lysias, Against the Corn Dealers
        Lysias, Against Pancleon
        Lysias, On the Refusal of a Pension
        Lysias, Defence against a Charge of subverting the Democracy
        Lysias, On the Scrutiny of Evandros
        Lysias, Against Epicrates and his Fellow Envoys
        Lysias, Against Ergocles
        Lysias, Against Philocrates
        Lysias, Against Nicomachus
        Lysias, Against Philon
        Lysias, Against Diogeiton
        Lysias, Olympic Oration
        Lysias, Against the Subversion of the Ancestral Constitution of Athens
--Mm
Machon
Macrobius
        Saturnalia
Maecenas
Mago   (Carthaagse schrijver over de landbouw, werk is in opdracht van de senaat vertaald; verloren gegaan)
Manethon  (Egyptisch priester, schreef een werk over de Egyptische geschiedenis)
Mamertinus
Manilius  (Latijnse dichter t.t.v. Augustus, schreef een leerdicht over de astronomie)
Marcion
Marcus (evangelieschrijver)
        Het Evangelie van Marcus
Marcus Aurelius (Romeins keizer, 161-180 n.Chr, schreef in het Grieks een autobiografisch getinte reeks filosofische bespiegelingen)
         Ta eis heauton (Zelfbespiegelingen)
Martialis  (Marcus Valerius Martialis, Latijns dichter, ca. 40-104 n.Chr., schreef epigrammen) (3)
        Liber Spectaculorum
        Xenia (Epigrammaton liber XIII)  (Xenia)
        Apophoreta (Epigrammaton liber XIV)
        Epigrammaton libri XII
Matthaeus (evangelieschrijver)
        Het Evangelie van Matthaeus
Maurus (Terentianus Maurus, Romeins dichter, 2e/3e eeuw n.Chr., schreef een leerdicht over de metriek in drie delen)
        De litteris
        De syllabis
        De metris
Maximianus (Romeins dichter, 6e eeuw n.Chr.)
Maximus van Tyrus
Mela   (Pomponius Mela, schrijver van oudste Latijnse werk over aardrijkskunde, ca. 50 n.Chr.]
        De Chorographia
Meleager
Melissus
Menander   Zie: Menandros
Menandros  (2e helft 4e eeuw v.Chr., Grieks komediedichter)
Menippus   (werken zijn verloren gegaan)
Merobaudes (Romeins dichter uit de keizertijd)
Mesomedes
Metellus  (Quintus Caecilius Metellus, Latijns consul)
Mimnermus  (Grieks lyrisch dichter, ca. 600 v.Chr.)
Minucius Felix (Christelijk schrijver, ca. 150? n.Chr.)
Moschus
Musaeus
Myrtis

--Nn
Naevius (Gnaeus Naevius, Oudlatijnse schrijver, ca. 270-201 v.Chr.)
        Fabularum palliatarum et togatarum fragmenta
        Fabularum cothurnatarum fragmenta
        Fabularum praetextarum fragmenta
        Belli Punici carmen
        Satura, cum Metellis altercatio, epitaphium
Namatianus (Rutilius Claudius Namatianus, Romeins dichter, geboren 414 n.Chr.)
            Reisboek
Nazarius
Nearchus
Nemesianus
Nepos (Cornelius Nepos, Romeins geschiedschrijver, ca. 99-27 v.Chr.)
         Chronica ('Kronieken', 3 boeken over de wereldgeschiedenis, verloren)
       Exempla ('Voorbeelden')
       De viris illustibus ('Beroemde mannen')
Nicander
Nieuwe testament
        Nieuwe testament
Nonius
Nonnus

--Oo
Obsequens (Iulius Obsequens, Romeins schrijver uit de keizertijd)
            Liber prodigiorum
Onesicritus
Oppianus
Origenes
Orosius (Oud-Christelijk Latijns schrijver, ca. 418)
            Commonitorium de errore Priscillianistarum de Origenistarum
            Liber Apologeticus contra Pelagianos
            Historiarum adversum paganos libri VII
Oude Oligarch  Zie: Pseudo-Xenophon
Ovidius (Publius Ovidius Naso, Romeins dichter, 43 v.Chr.-18 n.Chr.) (1)(2)(3)(4)(Over)
           Metamorphoses (1Lat)(1Eng)(2Eng)  (Sec)
           Amores
           Heroïdes
           De medicamine faciei femineae (4) (5Lat) (5Eng)
           Ars amatoria (of Ars amandi)
           Remedia amoris
           Fasti
           Tristia 
           Epistulae ex Ponto
           Ibis
           Halieutica
           Medea (Lat)(Eng)
           Nux

--Pp
Pacatus
Pacuvius (Marcus Pacuvius, vroeg Latijns dichter, ca. 220-130 v.Chr.)
Panaetius
Panegyrici Latini
Parmenides (Vroeg-Griekse filosoof)
Paulus
Paulus quaestor (Romeins dichter uit de keizertijd)
Pausanius
        'Description of Greece'
Pentadius (Romeins dichter uit de keizertijd)
Pervigilium Veneris
     (Eng.)(Esp.)
Persius (Alus Persius Flaccus, Romeins satirendichter)
        A. Persi Flacci Saturae
Petronius (Schrijver van een Latijnse roman)
        Satiricon
        Fragmenta
Phaedrus (Romeins fabeldichter)
        Fabulae  (x)
Phanocles
Philemon
Philo
Philodemus
Philostatus
Photius
Phrynichus
Pindaros (Grieks lyrisch dichter, ca. 520-440 v.Chr.)
         45 Epinikia (Zegezangen): 
         Olympische oden
         Pythische oden
         Nemeïsche oden
         Isthmitische oden
Planudes
Platon (Plato) (Grieks filosoof uit Athene, 427-347 v.Chr)  (1)
         Apologia
         Kriton
         Hippias
         Ion
         Euthyfron
         Laches
         Euthydemos
         Protagoras
         Gorgias
         Menon
         Kratylos
         sypmposion
         Faidon
         Politeia
         Faidros
         Theaitetos
         Parmenides
         Timaios
         Kritias
         Nomoi
         Brieven
Perseus:
        Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis
        Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman
        Epistles
        Euthydemus, Protagoras, Gorgias, Meno
        Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo
        Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus, Cleitophon, Timaeus, Critias, Minos, Epinomis
        Laws
        Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus
       Republic
Plautus (Titus Maccius Plautus, Latijns komediedichter, ca. 250-184 v.Chr.) (3)
        Amphitruo(3)
        Asinaria(3)
        Aulularia(3)
        Bacchides(3)
        Captivi(3)
        Casina(3)
        Cistellaria(3)
        Curculio(3)
        Epidicus(3)
        Menaechmi(3)
        Mercator(3)
        Miles Gloriosus(3)
        Mostellaria(3)
        Persa(3)
        Poenulus(3)
        Pseudolus(3)
        Rudens(3)
        Stichus(3)
        Trinummus(3)
        Truculentus(3)
        Vidularia(3)
Plinius Maior (Gaius Plinius Secundus, Romeinse wetenschapper, stierf bij de uitbarsting van de Vesuvius, 23/4-79 n.Chr.)
        De iaculatione equestri (Het gebruik van de werpspies door de ruiterij, verloren)
        De bellis Germaniae (De oorlogen in Germania, verloren)
        Contemporaine geschiedenis (verloren)
        Naturalis Historia ('Geschiedenis van de natuur')  (Engels 1-3, 7-12)
Plinius Minor (Gaius Plinius Caecilius Secundus, Romeins schrijver, neef van Plinius Maior, 61/2-ca. 113 n/Chr.)
        Epistularum Libri Decem (247 brieven)
        Panegyricus in Trajanum (lofrede op Trajanus)
Plotinus (Grieks Neo-Platoons filosoof)
        Zes Enneaden
Ploutarchos (Grieks schrijver, 47-120 n.Chr.)
         Lives
         Bioi Paralleloi
         Ethika
Plutarchus  Zie: Ploutarchos
Pollio (Gaius Asinius Pollio, Latijns historicus, Augusteisch, werk verloren gegaan)
Polybius (Griekstalige geschiedschrijver, ca. 201-120 v.Chr.)
        Historiai (Geschiedenis van Rome) (Engels)
Pomponius (Lucius? Pomponius, Latijns dichter uit Boulogne, schrijver van de fabulae Atellanae (volkskluchten), ca. 100 v.Chr.)
          (70 titels zijn bekend, 200 verzen overgeleverd)
Pomponius Mela    Zie: Mela
Porphyrius (Publius Optatianus Porfyrius, Romeins dichter uit de keizertijd)
        On Images
Poseidonios
Praxilla
Priscianus
Priapea Zie: Appendix Vergiliana
Proclus
Procopius
Propertius (Sextus Propertius, Latijns elegisch dichter, 49-15? v.Chr.)
        Elegieën
Protagoras
Prudentius (Aurelius Prucentius Clemens, Oud-Christelijk dichter, 348-405 n.Chr.)
        Cathemerinon
        Apotheosis
        Hamartigenia
        Psychomachia
        Contra Symmachum
        Peristephanon
        Dittochaeum
Psappho: Zie: Sappho
Pseudo-Hyginus (Hyginus Chromaticus)
        <Constitutio> Limitum
        De Condicionibus Agrorum
        De Generibus Controversiarum
        De Limitibus
        De Munitionibus Castrorum
Pseudo-Sallustius
        Epistula Secunda ad Caesarem Senem
Pseudo-Seneca
        Proverbia Senecae
Pseudo-Xenophon (alias 'de oude oligarch')
        'Constitution of the Athenians'
Ptolemaeus Claudius (Griekse geograaf)
        Geographia
Pyrro
Pythagoras (Grieks filosoof)
Pytheas

--Qq
Quadratus (Grieks-Christelijk schrijver uit de 2e eeuw n.Chr.)
        Apologia (Verweerschrift)
Quintilianus (Marcus Fabius Quintilianus, beroemd Romeins leraar in de welsprekendheid) (3)
        Institutio Oratoria (De opleiding in de welsprekendheid)
Quitus Curtius    Zie: Curtius Rufus
Quintus Smyrnaeus (Grieks episch dichter uit Smyrna, schreef een beroemd vervolg op Homerus, 3e eeuw n.Chr.)
        De val van Troje

--Rr
'The Regionaries'  (A Fourth-Century Description of the XIV Regions of Rome)
Reposianus (Romeins dichter uit de keizertijd)
Rhianus
'Roeilied' (Anoniem gedicht uit de Romeinse keizertijd)
Romulus
Rufinus (Tyrannius Rufinus van Aquileia, Latijns vertaler, vriend van Hiëronimus, bisschop van Aquileia, monnik, 4e eeuw n.Chr.)
        Kerkgeschiedenis (vertaling van Eusebius; hij voegt zelf twee boeken toe)
        Latijnse vertalingen van werken van Origines, Basileios, Gregorius van Nazianze
Rutilius: Zie: Namatianus.

--Ss
Sallustius (Gaius Sallustius Crispus) (Latijns geschiedschrijver, 86-34 v.Chr.) (3)
         Bellum Iugurthinum (Oorlog tegen Jugurtha)
         Bellum Catilinae (De samenzwering van Catilina)
         Fragmenta historicarum
         Epistula Secunda ad Caesarem Senem
         Invesctiva in Ciceronem
Sappho (van Lesbos, Grieks Lyrisch dichteres, ca. 600 v.Chr.)
Scipio
Sedulius (Romeins schrijver, 2e kwart 5e eeuw)
        Carmen Paschale
        Opus Paschale
        Elegie
        A solis ortus cardine
Semonides
Senatus consultum de Baccanalibus
Seneca Major (Lucius (Marcus?) Annaeus Seneca, vader van de filosoof Seneca, Romeins redenaar, ca. 55 v.Chr - 37-41 n.Chr.)
           Historisch oeuvre (verloren)
           Oratorum sententiae, divisiones, colores
Seneca (Minor) (Lucius Annaeus Seneca, Romeinse schrijver en filosoof, 1 v.Chr. - 62 n.Chr.)
    Brieven
           Epistulae Morales ad Lucilium
    Filosofische geschriften
           De Clementia
           De Providentia
           De consolatione ad Polybium
           De consolatione ad Marciam
           De consolatione ad Helviam
           De Constantia
           De Ira
           De Beneficiis
           De Otio
           De Brevitate Vitae
           De Tranquillitate Animi
           De Vita Beata
           De superstitione (verloren)
           Moralis philosophiae libri (verloren)
           De immatura morte (verloren)
           Exhortationes (verloren)
    Natuurwetenschappelijke werken
           Naturales Quaestiones
           De situ et sacris Aegypiorum (verloren)
           De situ Indiae (verloren)
           De motu terrarum (verloren)
           De lapidum natura (verloren)
           De piscium natura (verloren)
           De forma mundi (verloren)
    Menippeische satire
           Apocolocyntosis
    Tragedies
           Hercules Oetaeus
           Medea
           Hercules Furens
           Phaedra
           Phoenissae
           Oedipus
           Troades
           Agamemnon
           Thyestes
Sentius Augurinus
         Poematia (English)
Septimius (Lucius Septimius, Romeins grammaticus, waarschijnlijk 4e eeuw)
         Vertaalde het Griekse Ephemeris belli Troiani van Diktys
Serenus (Quintus Serenus)
        Liber Medicinalis
Servius (Laat-Romeinse commentator)
Sextus Empiricus
Sicelidas: Zie: Asclepiades
Siculus Flaccus
        De Condicionibus Agrorum
        De Divisis et Assignatis
        De Quaestoriis Agris
Sidonius (Gaius Apollinaris Sidonius, Romeins dichter uit Gallië, keizertijd; schreef ook proza)
Silius Italicus
Simias
Simonides
Simon Magus
Socrates
Solon
Sophokles (Grieks tragediedichter, 496-406 v.Chr)
       Tragedies:
         Aias
         Antigone
         Elektra
         Trachiniai
         Oidipous Tyrannos
         Filoktetes
         Oidipous epi kolonoi
      Satyrspel:
         Ichneutai (Eng.)
Spartianus
Speusippus
Statius (Papinius Statius)
        Achilleidos
        Silvae
        Thebaidos
Stesichoros
Strabo
        'Geography'
Strato
Suetonius (Gaius Suetonius Tranquillus, Latijns geschiedschrijver, ca. 77-140 n.Chr.?)
        Geleerde werken:
           De spelen (verloren)
           De Romeinse gebruiken (verloren)
           Het Romeinse jaar (verloren)
           De ambten en de kleding (verloren)
        Biografieën:
           Vitae
           De viris illustribus (de grammaticis, de rhetoribus, de poetis)
Sulpicia (De enige Romeinse dichteres)
        Sulpiciae Epistulae (Elegidia)
Sulpicius Severus (Romeins-Gallisch schrijver, ca. 363-400 n.Chr.)
         Kroniek (2 boeken)
Symmachus
Symphosius (Romeins dichter uit de keizertijd)

--Tt
Tabella Lanuvina
Tacitus (Publius Cornelius Tacitus, ca. 55-120 n.Chr., Romeins geschiedschrijver)
         De vita et moribus Gnaei Iulii Agricolae
         Germania
         Dialogus de Oratoribus
         Historiae  (bewaard gebleven delen, jaren 69/70) 
         Ab excessu divi Augusti  (Annales)
            (bewaard gebleven zijn de delen over 14-37 en  47-66 (met enkele lacunes))
Teisias: Zie: Stesichoros
Telesilla
Terentius (Publius Terentius Afer, Romeins dichter, ca. 190-159 v.Chr.)
        Andria
        Hecyra
        Heauton timorumenos
        Eunuchus
        Phormio
        Adelphoe
Terpander
Tertullianus
Thales (van Milete, Grieks filosoof)
Theocritus: Zie Theokritos
Theognis
Theokritos (Grieks Bucolisch dichter, ca. 305-250 v.Chr.)
        Idylles
        Epigrammen
Theompompus
Theophrastos (Opvolger van Aristoteles in de peripatetische school, 370-287)
        Karakters
Thepsis
Thoukydides (Grieks geschiedschrijver, ca. 455-400 v.Chr.)
         Geschiedenis van de Peloponnesische oorlog
Thucydides  Zie: Thoukydides
Tiberianus (Romeins dichter uit de keizertijd)
Tibullus (Albius Tibullus, Latijns elegisch dichter, geb. tussen 54 en 49, gest. 19 v.Chr.) (3)
Timaeus
Timotheus
Tiro
Trajanus (Romeins keizer)
     Dacica (Eng.)
Trogus (Pompeius Trogus, Latijns historicus, Augusteisch)
        Historiae Philippicae (44 boeken)  (verloren gegaan, maar M. Iunianus Iustinus schreef in de 3e eeuw een uittreksel)
Tryphiodorus
Tyrtaeus

--Uu
Ulpianus (Romeins rechtsgeleerde, 3e eeuw n.Chr.)
        Schreef mee aan: Digesta
        Regulae
        Institutiones

--Vv
Valentinus
Valerius Cato
Valerius Aedituus
         Epigrammata (Eng.)
Valerius Flaccus
         Argonautica
Valerius Maximus
Varro (Marcus terentius Varro, Latijns schrijver)
         Rerum Rusticarum de Agri Cultura
         De Lingua Latina
         Antiquitates rerum humanorum et divinarum
         Saturae Menippeae
Vegetius (Latijnse schrijver van een werk over krijgskunde)
         Flavi Vegeti renati viri inlustris comitis epitoma rei militaris libri III
Velleius Paterculus (Romeins geschiedschrijver)
         Historiae Romanae
Venantius Fortunatus
Vergilius (Publius Vergilius Maro, Latijns dichter, 70-19 v.Chr.)
         Bucolica (of Eclogae)
         Georgica
         Aeneïs
Verrius Flaccus
Vespa (Romeins dichter uit de keizertijd, op zijn vroegst eind 3e eeuw n.Chr.)
        Ruzie tussen de bakker en de kok
Victor (Sextus Aurelius Victor, Romeins schrijver, 4e eeuw n.Chr.)
        De Caesaribus
        De Viris Illustribus
        Epitome de Caesaribus
        De Origine Gentis Romanae
Vindicianus Afer (Helvius (?) Vindicianus, Latijns arts uit de 4e eeuw n.Chr.)
        Brieven
        fragmenten over anatomie en fysiologie
Vita Aesopi (Biografie over het leven van Aesopus, datering moeilijk, redacties van 1e eeuw n.Chr. tot ca 1300.)
Vita Euphrasiae/Euphraxiae
Vita Pachomii
Vitae Patrum (Collectie hagiografische geschriften uit de oudheid en vroege middeleeuwen)
Vitruvius (Vitruvius Pollio(?), Romeins architect-ingenieur, schreef een handboek over bouwkunst, 2e helft 1e eeuw v.Chr.)
        De Architectura      (3)(Engels) (Frans)
Volcacius (Volcacius Sedigitus, Latijns auteur van een literairhistorisch en -kritisch leerdicht, einde 2e eeuw v.Chr.)
        20 vss bewaard
Vopiscus

--Xx
Xenofanes (Grieks dichter, ca. 565-470 v.Chr.)
         Stichting van Colophon
Xenofon uit Athene (Grieks schrijver, officier en landheer, ca. 430 v.Chr.)
         Kyrou anabasis
         Hellenika
         Agesilaos
         Apologia Sokratous
         Apomnemoneumata Sokratous
         Symposion
         Hiëron
         Lakedaimonon Politeia
         Kyrou Paideia (Cyropaedie)
         Oikonomikos
         Poroi
         Hipparchikos
         Peri Hippikes
         Kynegetikos
Perseus:
        Minor Works
        Works on Socrates
Xenophon uit Ephese (Griekse romanschrijver, ca. 150 n.Chr.)
        Ephesiaka

--Zz
Zenon uit Citium
Zenon uit Elea (Grieks filosoof)
Zenodotus


Pieter van Hilten (c) 2005
--Home--