Overzicht
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

--Aa
- Aeschylus De Perzen, vert. Herman Altena, Baarn 1994
- Aeschylos Prometheus geboeid, vert. Gerrit Komrij, Leiden 1983
- Aischylos Oresteia Agamemnon Offervrouwen Wraakgodinnen, vert. M. d' Hane-Scheltema, Amsterdam 1995
- Apollonios van Rhodos De tocht van de Argonauten, vert. Kassies, Amsterdam 1996
- Apuleius  Amor&Psyche, vert. Emilie van Opstal, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Apuleius De gouden ezel. Metamorphosen, vert. M.A. Schwarz, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Apuleius Pronkpasages/Demonen, vert. Vincent Hunink, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Apuleius Toverkunsten. Pleidooi na een aanklacht wegen magische praktijken, vert. Vincent Hunink, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Aristoteles Poetica, vert. N. van der Ben en J.M. Bremer, Amsterdam 1988
- Augustus Mijn Daden (Res Gestae), Ivo Gay, Rotterdam 1998
--Bb
--Cc
Caesar Oorlog in Gallië, vert. Vincent Hunink, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
Cato Goed boeren, vert. Vincent Hunink, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep, 1996
- Catullus Liedjes voor Lesbia, vert. Paul Claes, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Catullus Verzamelde gedichten, vert. Lucette M.Oostenbroek, Leiden 1986
- Cicero  De Goden, vert. Vincent Hunink, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Cicero Drie gesprekken over redenaarskunst, vert. Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman en Anton D. Leenman, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Cicero Tegen Catilina, vert. van Leeuwen en van Leeuwen, Baarn 1992
--Dd
--Ee
- Euripides Ifigeneia in Aulis, vert. Herman Altena, Theatergroep Hollandia 1998
- Euripides Ifigeneia in Aulis & Bakchen, vert. Herman Altena, , Amsterdam 2000
- Euripides Fenicische vrouwen, vert. Herman Altena, Baarn/Antwerpen 1996
- Euripides De Bacchen, vert. P. Brommer, Leiden 1971
- Euripides Alkestis, Medea, vert. Gerard Koolschijn, Baarn 1989
- Euripides Elektra, Orestes, vert. Gerard Koolschijn, Amsterdam 1997
- Euripides Hekabe, Trojaanse Vrouwen, vert. Gerard Koolschijn, Amsterdam 1996
- Euripides Bakchanten, vert. Gerard Koolschijn, Amsterdam 1998
--Ff
--Gg
--Hh
- Herodotos Het verslag van mijn onderzoek, vert. Hein L. van Dolen, Nijmegen 1995
- Homerische hymnen, vert. H. Verbruggen, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
Homerus Ilias. De wrok van Achilles, vert. H.J. de Roy van Zuydewijn, uitgeverij De Arbeiderspers
Homerus Odyssee, de omzwervingen van Odysseus, vert. H.J. de Roy van Zuydewijn, uitgeverij De Arbeiderspers
- Horatius Ars Poetica, vert. P. Schrijvers, Amsterdam 1980
- Horatius Satiren en Brieven, vert. Louis van de Laar, Baarn 1988
--Ii
--Jj
--Kk
--Ll
- Livius Hannibal voor de poorten. De geschiedenis van Rome XXI-XXX, vert. F.H. van Kattwijk-Knapp, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Livius Sinds de stichting van de Stad, vert. Hedwig H.A. van Rooijen-Dijkman en F.H. van Katwijk-Knapp, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Livius Zonen van Mars. De geschiedenis van Rome I-X, vert. F.H. van Katwijk-Knapp, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Lucianus van Samosata De droom & De gesprekken, vert. Hein L. van Dolen, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep, AMsterdam, 1992
- Lucianus De ontmaskering van de charlatans, vert. Hein L. van Dolen, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Lucianus Liefde, vriendschap &  laster, vert. Hein L. van Dolen, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Lucianus Ware verhalen, vert. Boukje Verheij en tijn Cuijpers, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Lysias Redevoeringen, vert. Jeroen A.E. Bons, Groningen 1993
--Mm
--Nn
--Oo
Ovidius Metamorphosen, vert. M. d'Hane-Scheltema, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Ovidius Sombere gedichten (Tristia), vert. Wiebe Hogendoorn, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Ovidius Minnekunst, vert. Micha Kat, Baarn 1993
- Ovidius Tristia. Ballingschapgedichten, Peters, Baarn 1995
--Pp
- Petronius Satyricon, vert. A.D. Leenman, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Phaedrus Fabels, vert. John Nagelkerken, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Pindaros Zegezangen, vert. Patrick Lateur, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Plotinus Enneaden, vert. Rein Ferwerda, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Plutarchus Huwelijk. Moraal en praktijk, vert Hein L. van Dolen, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Priapea vert. Harm-Jan van Dam, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Propertius. Elegieën, vert. Peters, Baarn 1991
--Qq
--Rr
--Ss
Sallustius Rome in verval, vert.Vincent Hunink, Amsterdam 1999
- Sapfo Gedichten, vert. Mieke de Vos, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Sofokles Antigone, vert. J.A. Deelder,.Amsterdam 2000
- Sofokles Elektra Filoktetes, vert. Gerrit Koolschijn, Amsterdam 1992
- Sofokles Aias, vert.Gerard Koolschijn en C.M.J. Sicking, Amsterdam 1998
- Sophocles Antigone, vert. P. Hawinkels, Bilthoven 1970
- Suetonius Keizers van Rome, vert. D. den Hengst, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep, 4e druk 2000
--Tt
- Achilleus Tatios De liefdesperikelen van Leukippe en Kleitofon, vert. Hein L. van Dolen, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Terentius (P. Terentius Afer) Komedies, vert. J. Hemelrijk, Baarn 1993
- Theophrastos Karakterschetsen, vert. Hein L. van Dolen, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Tibullus Elegieën, vert. Johan Nagelkerken, Baarn 1994
--Uu
--Vv
Vergilius Het verhaal van Aeneas, vert. M.d'Hane-Scheltema, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Vergilius Het boerenbedrijf, vert. Ida Gerhardt, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
- Vitruvius Handboek bouwkunde, vert. Ton Peters, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
--Ww
--Xx
- Xenophon Griekse oorlogen, vert. Gerard Koolschijn, uitgeverij Athenaeum-Polak& Van Gennep
--Yy
--Zz


Pieter van Hilten (c) 2003
--home--