Taal
Grammatica        -        Woordjes        -        On-line Latijn        -       Retorica        -        Inscripties        -        Papyri

 
GRAMMATICA
Grieks
Greek Grammar (Perseus)
Overview of Greek syntaxis (Perseus)
Greek Grammar on the Web
Nederlandstalig grammaticaoverzicht Grieks!

Latijn
Latin Grammar (Perseus)
Allen and Greenough's New Latin Grammar Part 1: Words and Forms
Allen and Greenough's New Latin Grammar Part 2: Syntaxis
Nederlandstalig grammaticaoverzicht Latijn!
Grammatik (Duits)
Test je Grammatika kennis (Duits)
Grammar Aid (Engels)
Brief Latin Grammatical Aid. (Look up words by endings when in doubt. By Lynn Nelson, U. of Kansas.)
Latin Language Recources (Forum Romanum)
Words by William Whitaker door Laat de computer je vorm determineren!
Je kunt het ook als programma downloaden

 
WOORDJES

Vocabularium: Nieuw programma om woordjes te overhoren (Latijn èn Grieks!)
Programma om woordjes te overhoren
Bijbehorende lijsten (Grieks)
Bijbehorende lijsten (Latijn)
Meer overhoor programma's
Medieval Latin Wordlist
The Hard Little Words: Prepositions, Adverbs, Conjunctions (With Some Definitions of Medieval Usage)
Latin Word-List (376Kb)
Frequente woordenschat Latijn
Latin Language (Forum Romanum)
Obscenity in Classical Latin
Rude words in Latin
Leuke site over Etymologie!        Grappig: Ook Webwoorden komen uit het Latijn/Grieks!

Voor on-line woordenboeken: Zie onder:  Algemeen - On-line woordenboeken
Thesaurus Linguae Graecae (project)

Römische Metrik - Einführung in die Grundlagen


The pronunciation of Latin (met Wav-jes)
Classical Latin Pronunciation (met Wav-jes)
Latin - Listen & speak

 
ON-LINE LATIJN

De on-line vertaalhulp staat nog in de kinderschoenen, maar is hier en daar sporadisch, op heel verschillende niveau's te vinden.
De 'In Catilinam I' pages heel degelijk van opzet!
De Caesar vertaalslaaf is veel schoolser van opzet
Vertaal site Latijn (a.d.h.v. Caesar)
Perseus tenslotte geeft bij de teksten bij elk woord een verwijzijng. Zo kun je bijv. kijken waar een werkwoord vandaan komt.

Een behoorlijk schoolse en op grammatica gerichte cursus om Latijn te leren (ik mis de lol erin een beetje), maar wel de enige:
Leer on-line Latijn!

 
RETORICA

Overzicht van retorische stijlmiddelen
Silvae Rhetoricae (The forest of Rhetoric)
Nederlandse vertaling van Aristoteles' Retorica
Selected Bibliography for the Study of Rhetoric
The Fallacy Zoo - Een collectie klassieke drogredenen.

 
INSCRIPTIES

Latijnse afkortingen
Seminar für Alte Geschichte (Munchen)
met 80.114 inscripties
US Epigraphy Project
A Latin Inscriptions Site on three levels:   (Lacus Curtius)
           # for the expert: a bare listing with transcriptions of 200 inscriptions
       # for the student: a selection of 21 photographed inscriptions, sorted by level of difficulty, solutions presented separately
       # for the surfer: a topical and a geographical index to various webpages.
Nieuw is mijn pagina: Romeinse Inscripties!!

 
PAPYRI EN EPIGRAFIE

Papyrological Resources in Perseus
Duke papyrus archive. Papyrusverzameling (met foto's, achtergrondinformatie over papyri en het catalogusproject enz.) van de Duke University.
Homer and the Papyri
The Phaistos disk cracked?!
Interpreting ancient manuscripts


Pieter van Hilten (c) 2003
--Home--