Tijd Galerij Rome
--Home--
Dit overzicht is niet compleet. Dat is ook niet de bedoeling.

Het gaat om het in de tijd plaatsen van verschillende zaken.
In dit schema staan alleen hoofdzaken en/of  beroemde zaken.

N.B.: Deze pagina is nog lang niet klaar!

Gekozen is voor een onderverdeling in dekaden (perioden van 10 jaar). Alleen aan het allereerste begin is hiervan afgeweken, omdat in de alleroudste tijden sage en werkelijkheid moeilijk uit elkaar te halen zijn, en een onderverdeling in perioden van 10 jaar dus zinloos zou zijn. Bovendien weten we van deze tijd goedbeschouwd maar weinig af.

Voor de tijdaanduidingen heb ik het min of meer internationale systeem van BC en AD gekozen (BC = Before Christ, Voor Christus, v.Chr  -  AD = Anno Domini, na Christus, n.Chr.).
Bedenk wel dat wij nu de Romeinse geschiedenis onderverdelen met de huidige Christelijke jaartelling, die de Romeinen natuurlijk niets zei. (de Romeinen zeiden bijv. 'In het jaar dat X en Y consul waren', of rekenden met AUC = Ab Urbe Condita (Sinds de stichting van Rome (753)). Deze tijdsindeling is dus totaal willekeurig.

Horizontaal staan de jaartallen, verticaal een aantal thematische catagoriën, te weten: Heersers, Gebeurtenissen, Schrijvers en overblijfselen/Kunst.
Bij Schrijvers moet men zich bewust zijn van het verschil Geboren - Gestorven - Actief leven. Aanduidingen als "circa", "ongeveer" zijn weggelaten, dit kan dus een beetje ongenuanceerd overkomen, maar het gaat om het tijdsbeeld en echt nauwkeurige jaartallen weten we maar van weinig schrijvers.

Snelzoek menu:
8e, 7e, 6e en 5e eeuw BC
4e eeuw BC
3e eeuw BC
2e eeuw BC
1e eeuw BC
1e eeuw AD 
2e eeuw AD
3e eeuw AD
4e eeuw AD
5e eeuw AD en later


Jaartallen
Periode van
753 BC 510 BC 450 BC 440 BC 430 BC 420 BC 410 BC 400 BC 390 BC 380 BC 370 BC 360 BC 350 BC 340 BC 330 BC 320 BC 310 BC 300 BC 290 BC 280
BC 
270 BC 260 BC 250 BC 240 BC 230 BC 220 BC 210 BC 200 BC 190 BC 180 BC 170 BC 160 BC 150 BC 140 BC 130 BC 120 BC 110 BC 100 BC 90 BC 80 BC 70 BC 60 BC 50 BC  40 BC 30 BC     20 BC     10 BC jaar '0' 10 AD     20 AD 30 AD
40 AD
50 AD 60 AD 70 AD 80 AD 90 AD 100 AD 110 AD 120 AD 130 AD  140 AD 150 AD 160 AD 170 AD 180 AD 190 AD 200 AD 210 AD 220 AD 230 AD 240 AD 250 AD 260 AD 270 AD 280 AD 290 AD 300 AD 310 AD 320 AD 330 AD 340 AD 350 AD 360 AD 370 AD 380 AD 390 AD 400 AD 410 AD 420 AD 430 AD 440 AD  450 AD 460 AD 470 AD 480 AD 490 AD 500 AD en verder
Tot... 510 BC 450 BC 440 BC 430 BC 420 BC 410 BC 400 BC 390 BC 380 BC 370 BC 360 BC 350 BC 340 BC 330 BC 320 BC 310 BC 300 BC 290 BC 280 BC 270 BC 260 BC 250 BC 240 BC 230 BC  220 BC 210 BC  200 BC  190 BC 180 BC 170 BC 160 BC 150 BC 140 BC 130 BC 120 BC 110 BC 100 BC 90 BC  80 BC 70 BC 60 BC 50 BC  40 BC  30 BC  20 BC  10 BC jaar '0' 10 AD 20 AD 30 AD 40 AD 50 AD 60 AD 70 AD 80 AD  90 AD 100 AD 110 AD 120 AD 130 AD  140 AD 150 AD 160 AD 170 AD  180 AD 190 AD 200 AD 210 AD 220 AD 230 AD 240 AD 250 AD 260 AD 270 AD 280 AD 290 AD 300 AD 310 AD 320 AD 330 AD 340 AD 350 AD 360 AD 370 AD 380 AD 390 AD 400 AD 410 AD 420 AD 430 AD 440 AD 450 AD 460 AD 470 AD 480 AD 490 AD 500 AD 510 AD .....
Heersers Koningstijd van Rome Republiek: Elk jaar in principe twee consuls                                                     Marcus Porcius Cato (maior) censor                        63 BC: Marcus Tullius Cicero consul    44 BC: Gaius Iulius Caesar vermoord
Begin Keizertijd.
27 BC: Augustus eerste keizer
        14 AD: Tiberius keizer   37 AD: Caligula keizer 41 AD: Claudius keizer 54 AD: Nero keizer 68/69: Vierkeizerjaar: Galba, Otho, Vitellius, Vespasianus 79: Titus keizer 81: Domitianus keizer 96: Nerva keizer
98: Trajanus keizer
  117: Hadrianus keizer    138: Antoninus Pius Keizer     161: Marcus Aurelius keizer
(Lucius Verus mederegent)
169: Lucius Verus sterft
  180: Commodus keizer 193: crisisjaar Didius Julianus, Clodius Albinus, Septimius Severus keizer    211: Caracalla keizer
218: Elegabalus keizer
222: Severus Alexander keizer   235: Maximinus Thrax keizer
238: Gordianus III keizer
244: Philippus Arabs keizer
249: Trajanus Decius keizer
251: Trebonianus Gallus keizer
253-260 Valerianus keizer
253: Gallienus keizer
268: Claudius Gothicus keizer 270: Aurelianus keizer 
276: Probus keizer
282: Carus keizer
283: Carinus keizer
284: Diocletianus keizer
                                             
Gebeurtenissen 753: Stichting van Rome 510: Stichting van de republiek 450: Optekening van het recht in de Leges X Tabularum           386: Rome door de Galliërs veroverd                     272: Verovering van Tarente. Italië ten Zuiden van de Povlakte in Romeinse handen 264 Begin eerste Punische oorlog   241: Einde eerste Punische oorlog     218: Begin tweerde Punische oorlog
216: Slag bij Cannae
207: slag aan de Metaurus
202: slag bij Zana
201: Einde tweede Punische oorlog
                111: Oorlog met de Numidische koning Iugurtha 106: Oorlog met de Numidische koning Iugurtha afgelopen                                         107: Onderwerping van Dacia (Roemenië)

Grootste omvang van het rijk

                                                                                 
Schrijvers                                   ca. 300: Appius Claudius (redenaar) 284: Livius Andronicus geboren 272: Andronicus als slaaf naar Rome gevoerd 270: Naevius wordt geboren 251: Plautus geboren   240: Officiële uitvoering van een tragedie van Livius Andronicus in Rome
239: Quintus Ennius geboren
235: Eerste opvoering van een werk van Gnaeus Naevius
234: Marcus Porcius Cato geboren
  220: Pacuvius geboren
212: Cultuslied van Livius Andronicus
ca. 206: Optreden van Plautus
204: Ennius te Rome,
Livius Andronicus sterft 
201: Naevius gestorven 190: Terentius geboren
184: Plautus gestorven 
180: Lucilius geboren 169: Ennius gestorven 159: Terentius gestorven 149: Marcus Porcius Cato gestorven  ca. 133: de Gracchi (redenaars)   116: Marcus Terentius Varro geboren 106: Marcus Tullius Cicero geboren
102: Lucilius gestorven
100: Gaius Iulius Caesar geboren
99: Cornelius Nepos geboren
95: Titus Lucretius Carus geboren
86: Gaius Sallustius Crispus geboren
84: Catullus geboren
  70: Vergilius geboren
65: Horatius geboren
59: Titus Livius geboren
58: Cicero verbannen
55: Lucretius gestorven;
Seneca Maior geboren
54: Catullus gestorven
51-50 Cicero proconsul in Sicilië
50 BC: Tibullus geboren
47 BC: Propertius geboren
43 BC: Marcus Tullius Cicero vermoord;
Publius Ovidius Naso geboren
36: Vergilius begint aan zijn Georgica
35: Het eerste boek Saturae (sermones) van Horatius verschijnt
34 BC: Sallustius gestorven
30 BC: Het tweede boek Saturae (Sermones) van Horatius verschijnt
29 BC: Vergilius begint aan zijn Aeneis
27 BC: Varro gestorven, Nepos gestorven
23: De eerste drie boeken van Horatius' Oden (Carmina) verschijnen
19: Vergilius gestorven, Tibullus gestorven
15 BC: Propertius gestorven
8 BC: Horatius gestorven
4 BC: Seneca geboren
 8 AD: Ovidius wordt verbannen  17 AD: Livius sterft
18 AD: Ovidius sterft
  ca. 30 AD Phaedrus begint aan zijn Fabulae 40 AD: Seneca Maior sterft   65: Seneca wordt gedwongen zelfmoord te plagen   ca. 85 Martialis begint aan zijn Epigrammen                                                                                      
Overblijfselen/ kunst                                                                                                             Onder Vespasianus bouw van het Colosseum (Amfitheatrum Flavium) te Rome

Titusboog te Rome opgericht ter ere van de overwinning van Jeruzalem

    Forum en zuil van Trajanus (met uitbeelding van de Dacische oorlog) te Rome   Bouw van het Pantheon,
het mausoleum van Hadrianus (moles Hadriani), de latere Engelenburcht, speciale zorg voor de Griekse helft van het Rijk (Bouwwerken in Athene)
                                                                             

Pieter van Hilten (c) 2003
--Home--